แนะนำหนังสือ หนังสือน่าอ่าน

ให้คำ แนะนำหนังสือ รีวิว ก่อนเลือกซื้อหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือเตรียมสอบ
หนังสือนวนิยาย หนังสือจิตวิทยา เล่มได้ดี เล่มไหนเนื้อหาครบถ้วน รับรองว่าเลือกแบบไม่พลาดอย่างแน่นอน

วิธีการพูดกับคน โดยใช้ศิลปะ ทังก์ฟู

วิธีการพูดกับคน โดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

“ทั้งก์ฟู-Tongue Fu!” ที่เป็นศิลปะที่จะช่วยขจัดอารมณ์ขุ่นเคือง ลดแรงปะทะทางจิตใจ และหันเหความสนใจไปจากสิ่งที่ถูกโจมตีอยู่ เราจะได้เรียนรู้วิธีป้องกันความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือ รวมถึงการเลือกที่จะคงไว้ซึ่งจิตใจที่มีเมตตาต่อผู้อื่น ศิลปะทั้งก์ฟูไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน โดยมีเป้าหมายคือการเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจ...

Read More